SRIVIDYA PANCHANGAMAugust 2017

DATE

DAY


03

Thursday


PUTHRADA EKADASHI

04

Friday


SHAKA DAANAM- DADHI VRATHAM - SHRI VARA MAHALAKSHMI VRATHAM

05

Saturday


SHANI PRADOSHAM- ANGARAKA VRATHAM

06

Sunday


SHIVA PAVITRAAROPANAM

07

Monday


NARIKELA POORNIMA- CHANDRA GRAHANAM - SHRI HAYAGRIVA JAYANTHI- RAKSHA BANDHANAM

08

Tuesday


GRAHANA KARI DINAM

11

Friday


SHANKATAHARA CHATURTHI

14

Monday


SHRI KRISHNA JANMAASHTAMI

17

Thursday


SIMHA SHAKRANTHI - SMAARTHAANAAM AJA EKADASHI

18

Friday


BHAGAVATHA KAMIKA EKADASHI

19

Saturday


SHANI PRADOSHAM

20

Sunday


MAASA SHIVARATHRI

21

Monday


DARSHA SOMAVATHI PINAAKA AMAVASYA

23

Wednesday


CHANDRA DARSHANAM

24

Thursday


SRI VARAAHA JAYANTHI -SRI SWARNA GOWRI VRATHAM - SHRI VISHVAKARMA JAYANTHI

25

Friday


SAAMAVEDI UPAKARMA -SHRI VARASIDDHI VINAYAKA VRATHAM - SHRI GURUDATTA SHRIPAADA SHRI VALLABHA JAYANTHI

26

Saturday


RISHI PANCHAMI - SHRI YOGIRAJA MATSYENDRANAATHA JAYANTHI

27

Sunday


SOORYA SASHTI - SHRI KARTHIKEYASWAMI DARSHANAM

31

Thursday


SHRI BHAGAVATHA SAPTHAHA PRARAMBHAM