FESTIVAL & EVENTS


MAY 2020

06.05.2020 WEDNESDAY Shri Narasimha Jayanthi, *At 6 pm Shri LakshmiNarasimha Pushpa Rathothsavam at Shrikshethra Shakatapuram
23.05.2020 SATURDAY Poorvaradhna of Shri Jagadguru ShriVidya Peethadheeshwara ShriShri Ramachandranand Teertha Mahaswamigal
24.05.2020 SUNDAY Mukhya Aradhana
25.05.2020 MONDAY Uttara Aradhana