FESTIVAL & EVENTS


DECEMBER 2019

11.12.2019 WEDNESDAY Shri Sathguru Dathathreya Jayanthi
18.12.2019 WEDNESDAY Janma Jayanthi - Shrikshethra Shakatapura Shrividyapeethadheeshwara Shri Jagadguru Badari Sankaracharya Shrividyabhinava Shri Shri Krishnanandha Theertha Mahaswamigal. Shrividhya Rathna Simhasana Aarohanam
26.12.2019 THURSDAY Kankanagruthi Surya Grahanam