FESTIVAL & EVENTS


MAY 2018

05.05.2018 SATURDAY Commencement of Shrimad Ramayana Navaaham by Brahmasri Nochur Venkatarama Sharma at Shrikshetra Shakatapuram
13.05.2018 SUNDAY Conclusion of Shrimad Ramayana Navaaham by Brahmasri Nochur Venkatarama Sharma at Shrikshetra Shakatapuram
17.05.2018 THURSDAY MUKYA ARADHANA OF HIS HOLINESS SHRI RAMACHANDRAANANDATEERTHA MAHASWAMIGAL at Shrikshetra Shakatapuram and Shrimutt Branch- Tambaram Chennai.

APRIL 2018

18.04.2018 WEDNESDAY Akshaya Tritiya- Shri santhana Venugopalaswami Brahma Rathotsavam at Shriksetra Shakatapuram
20.04.2018 FRIDAY SHRI SHANKARA JAYANTHI - Special poojas at Shrikshetra Shakatapuram and Shrimutt Branch at Tambaram- Chennai.
28.04.2018 SATURDAY Shri Nrisimha Jayanthi- Special Pooja by Hiss Holiness at Shrikshetra Shakatapuram- 3 PM.

MARCH 2018

18.03.2018 SUNDAY Special Poojas in Shrikshetra Shakatapuram and Shrimutt Branch at Tambaram Chennai in connection with Ugadi and Shri Vilamba Samvatsara beginning
27.03.2018 TUESDAY Shri Rama Ratotsavam at Shrikshetra Shakatapuram. Ratha Yatra at 10 AM to Muniyur and back in the evening.