• Home
  •   / 
  •  Contact

contact-us

Address

SHRIKARYAM & ADMINISTRATOR
Sri M.Chandramouleeswaran
Shrikaryam & Administrator
SHRI JAGADGURU BADARI SHANKARACHARYA SAMSTHANAM -SHAKATAPURAM SHRIVIDYAPEETAM,
Shrikshetra Shakatapuram, 577 126
Karnataka
Phone # 08265- 244066


SHRIMUTT – SRIKSHETRA SHAKATAPURAM
SHRI JAGADGURU BADARI SHANKARACHARYA SAMSTHANAM -SHAKATAPURAM SHRIVIDYAPEETAM,
Shrikshetra Shakatapuram, 577 126
Karnataka
Phone # 08265- 244005


BRANCH - EAST TAMBARAM - CHENNAI
SHRI JAGADGURU BADARI SHANKARACHARYA SAMSTHANAM -SHAKATAPURAM SHRIVIDYAPEETAM,
55/ 30, Agasthyar Street,
Tambaram East,
Chennai-600 059
Phone # 044 – 22397900
Sri. K.N.Venkateswaran – Manager – 94440 38024


BRANCH – MUMBAI
SHRI JAGADGURU BADARI SHANKARACHARYA SAMSTHANAM -SHAKATAPURAM SHRIVIDYAPEETAM,
SHANKARALAYAM
Sri Hariharaputra Bhajan Samaj
Off. P.L. Lokhande marg
Chembur West
Mumbai- 400 089
Phone # 022- 25253764


BRANCH – BENGALURU
SHRI JAGADGURU BADARI SHANKARACHARYA SAMSTHANAM -SHAKATAPURAM SHRIVIDYAPEETAM,
690D,14th MAIN ROAD
JP NAGAR II PHASE
BENGALURU - 560075
mob - 7259740606